Menú Tancar

SEGURETAT

Situació

Des d’aquest àmbit temàtic, avaluem i analitzem els riscos des de dos punts de vista diferents, des del punt de vista dels danys que poden fer les persones vers altres persones i també dels danys a coses, a objectes i a propietats (robatoris, vandalisme, violència contra les persones…) i, també, dels danys que la natura o altres elements poden fer sobre les persones i els fenòmens naturals o provocats (incendis, inundacions…). Hem fet l’anàlisi valorant les premisses del risc, l’existència de plans de seguretat, l’existència dels mitjans materials i humans i la idoneïtat i suficiència de tots ells.
La Policia Local se situa com a element fonamental en la prevenció dels riscos i en la seguretat de tot el municipi, en consonància i col·laboració, amb els agents rurals, els bombers, els agents cívics i amb els altres cossos de seguretat de l’estat.

Propostes

1. Apropar la Policia Local a la ciutadania i informar de les actuacions que duu a terme. Cal millorar, també, la informació i la formació de la ciutadania en com actuar davant de situacions de risc i com detectar-les.

2. Augmentar, o en tot cas complir, amb la freqüència de reunions de la Junta Local de Seguretat, millorant la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

3. Vetllar per a que el relleu del personal de la Policia Local que es jubila i l’augment de la plantilla de la policia local sigui efectiu.

4. Control de la divulgació de les “fake news” sobre la seguretat al municipi, per tal d’evitar prejudicis i la sensació d’inseguretat distorsionada.

5. Augmentar la presència d’Agents Cívic i de personal de control en zones conflictives del municipi, especialment, en horari nocturn (zones d’oci nocturn, plaça de la Lluna, Parc de la Muntanyeta, etc.). Es revisaran i, si s’escau, es modificaran els horaris per a garantir la presència d’aquests agents, en les hores i en les zones on es generen més conflictes.

6. Cal regular la venda ambulant al Passeig Marítim, arribant als acords necessaris amb el major nombre possible de forces polítiques, sempre amb el màxim respecte als drets humans

7. Estudiar, crear i executar un Pla d’itineraris segurs per a la població, en especial adreçat a les dones i en horaris nocturns, mitjançant mesures de millora de l’enllumenat públic o de més presència policial, entre altres, a través de comissions d’estudi on participin els cossos policials, la ciutadania, els agents cívics i el personal d’oci nocturn.

8. Posada en marxa de campanyes de conscienciació específica sobre la violència de gènere així com programes de visualització de l’existència d’aquest tipus de violència al municipi (p. ex. promocionar una campanya publicitària de la violència de gènere que pateixen persones del nostre municipi i recollida anònima del seu testimoni).

9. Formació i creació de protocols per a tots els agents socials, en concret sobre el personal municipal, d’actuació davant situacions de violència vers les persones grans, en especials, vers les dones. Es fa necessària la seva visualització.

10. Crear un règim sancionador de multes assequibles davant d’actes incívics, que siguin d’obligat pagament en el moment de la sanció, dirigit especialment a les incidències de l’Ordenança de Civisme que es succeeixen, habitualment, en horari nocturn.

11. Establir i executar un pla de neteja i seguretat forestal en el perímetre municipal, com a mesura per a reduir la possibilitat d’incendis forestals. Recuperar la figura del pastor a la primavera, mitjançant ramats que netegin de forma sostenible el perímetre municipal.

12. Sol·licitar a Renfe o Adif la remodelació del pas subterrani de l’estació de Renfe del centre del poble, ja que el seu estat actual genera inseguretat.

13. Sensibilitzar a la ciutadania en polítiques que en contra de la violència de gènere i polítiques de l’àmbit.

13.1. Instal·lar botons del pànic o cabines de seguretat davant casos d’assetjament.

13.2. Oferir formació especialitzada i efectiva en gènere per al personal de l’ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CA
ES CA