Menú Tancar

MEDI AMBIENT

Situació

Actualment, l’existència del canvi climàtic és un fenomen que s’agreuja dia a dia, a causa de la incrementació intensa de les activitats humanes arran de la gran revolució industrial del segle XIX. Davant la gravíssima situació mediambiental en què ens trobem, es comença a parlar d’alarma climàtica, cal prendre mesures urgents i efectives per assolir els objectius de reducció de la nostra petjada mediambiental.
Cal complir la normativa europea de reducció i gestió eficient dels residus, que obliga a reciclar el 65% dels envasos en el 2025 i el 70% en el 2030, i a reduir els plàstics i tòxics. Castelldefels recicla menys del 40%.
Cada dia més, les polítiques mediambientals aposten per les ciutats Intel·ligents. Ciutats que utilitzen les noves tecnologies i la innovació per anar cap a un model eco-sostenible, més humà, més saludable i interconnectat.
Conscients d’aquesta realitat, sabem perfectament el model de ciutat que volem i el camí a fer per assolir els objectius d’una ciutat intel·ligent. El nostre objectiu és aconseguir durant els pròxims anys, una ciutat més saludable, més verda, eco-sostenible, interactiva i empàtica amb el seu entorn natural.

Propostes

1. Incorporar el concepte d’economia verda i social

1.1. Crear una taxa municipal de petjada mediambiental o sancions a aplicar a les empreses que no siguin eco-sostenibles, segons el seu grau de contaminació i petjada de carboni.

1.2. Implementar el  PIB verd. Cal posar en valor els recursos naturals i reflectir-ho al nostre PIB, que passarà a anomenar-se PIB Verd,perquè inclou el capital natural. Així el PIB serà més real i conseqüent amb l’objectiu de benestar i compromís mediambiental.

2. Controlar la contaminació mediambiental Castelldefels (Salut Municipal)

2.1. Proposar controls mediambientals periòdics (aire, contaminació lumínica,  acústica, aigua i zones humides…) per a conèixer el grau de contaminació municipal i assignar a cada activitat econòmica un nivell de petjada de carboni.

3. Fomentar la transició cap a un nou Model Energètic, basat en energies renovables

3.1. Crear l’Agència Local d’Energia de Castelldefels (Sobirania energètica) i centralitzar i municipalitzar els serveis i aplicar mesures d’eficiència energètica.

3.2. Condicionar els edificis municipals, posant plaques solars als terrats o finestrals, millorar l’entrada de llum natural i disposar de bateries elèctriques per a reduir l’ús de calefacció, aire condicionat i llum artificial.

3.3.  Incentivar la producció pròpia d’energia, amb programes de bonificacions fiscals o subvencions pels edificis comunitaris que vulguin posar panells solars. Aquestes subvencions es retornaran un cop es generi més energia de la consumida i s’oferirà l’excés a la xarxa municipal (acumuladors d’energia).

3.4. Vetllar per afegir el criteri de valoració Grau de Compromís Mediambiental i Sostenible a les licitacions de concurs públic.

4. Preservar les zones verdes i humides

4.1. Fer una actuació mediambiental a l’Estany de l’Olla del Rei. Netejar-lo, aplicar tècniques de bioenginyeria per recuperar la biodiversitat de la flora i fauna, reubicar espècies invasores, fer el manteniment i  el control  de bon ús.

4.2. Consensuar amb el Campus de la UPC  la creació d’un centre d’estudi i interpretació de la biodiversitat de l’Olla del Rei, que haurà de servir també per oferir tallers de formació complementària als centres educatius.

5. Preservació de l’ecosistema dunar de la platja i de la costa

5.1. Netejar l’espai de brutícia, recuperar la flora autòctona eliminant la vegetació invasora i fer una bona tasca de manteniment i control.

5.2. Instal·lar de nou Biòtops artificials marins al litoral de Castelldefels. Aquestes peces de ciment natural d’alta durabilitat atreuen la flora i fauna marines i faciliten que es formin esculls. A més, possibilitem la programació de les activitats aquàtiques per part dels centres educatius.

6. Ètica política, compromís social i mediambiental

6.1. Evitar talar arbres, trasplantant-los per tal de reubicar-los per exemple al Parc del Garraf, on arran d’un incendi hi va haver pèrdua de biodiversitat.

6.2. Incrementar les zones verdes al municipi, amb bio-cunetes que ajuden a absorbir les aigües pluvials i millorar la qualitat de l’aire.

6.3. Proposar una consulta ciutadana sobre fumigacions tòxiques que afecten la nostra salut i la del nostre entorn (contaminen l’aire, la terra i l’aigua). Hi ha alternatives naturals contra les plagues. Per exemple, l’ús de menjar amb anticonceptiu pels coloms o la introducció de l’ocell Picot Negre que menja les erugues  processionàries.

7. Ciutat més humana, cívica, empàtica i responsable

7.1. Impulsar xerrades a escoles sobre conscienciació mediambiental (Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Consum responsable, etc.).

7.2. Promoure l’adopció de gossos col·laborant amb ONGs i educar en la tinença responsable per tal d’evitar l’abandonament i maltractament.

7.3. Mantenir actualitzat el cens d’animals de companyia i garantir el seu benestar. Proposem fer visites de control per a censar aquells animals que encara no ho estiguin i controlar que estiguin en bones condicions.

7.4. Crear una taxa de petjada mediambiental per a l’ús individual del vehicle (p. ex. control amb les càmeres existents) i incentivar l’ús compartit.

7.5. Aplicar un impost de vehicle més elevat per la tinença de segons i tercers vehicles a un mateix nucli familiar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CA
ES CA