Menú Tancar

DONA, JOVENTUT, IGUALTAT I NOUVINGUTS

Situació

Actualment, la nostra societat està vivint canvis substancials pel que fa principalment a la igualtat de gènere i la multiculturalitat. El feminisme s’està convertint en el motor de lluita i de transformació de la societat i el moviment capdavanter per aconseguir i consolidar els drets i la llibertat de les dones, i la igualtat entre dones i homes.

D’altra banda, és impossible girar l’esquena a les noves generacions -el nostre jovent- que aspiren a un futur digne. Cal dotar-los d’eines i recursos que els apoderin per a plantar cara a un món globalitzat i individualista amb esperit crític, l’autoestima sòlida i l’empatia com a capacitat fonamental per viure en un entorn amb moltes dificultats.

A més, és necessari un esforç col·lectiu i bidireccional per a promoure la integració de la gent nouvinguda que resideix al nostre municipi. La convivència entre diferents nacionalitats ha de ser una de les vies més efectives per a construir la ciutat que volem: inclusiva, multicultural i consolidada des de la perspectiva social.

Aquestes tres àrees susciten un especial interès tant en la ciutadania com en el si de la nostra candidatura. Exposem les propostes, extretes de la resta d’àrees (seguretat, salut, esports…), que es troben íntimament lligades als àmbits d’igualtat, de joventut i de nouvinguts. Són eixos que considerem transversals i que han sortit en tots els debats temàtics.

Propostes

1. DONA

1.1. Fomentar i impulsar campanyes de conscienciació específica sobre la violència de gènere així com programes de visualització de l’existència d’aquest tipus de violència al municipi.

1.2. Formar i crear protocols d’actuació per a tots els agents socials, en concret el personal de l’Ajuntament, per donar pautes de detecció i actuació davant les situacions de violència envers les persones grans, persones amb discapacitats o les dones. Es fa necessària la seva visualització.

1.3. Sensibilitzar a la ciutadania en polítiques en contra de la violència de gènere i polítiques de l’àmbit.

1.3.1 Instal·lar botons del pànic o cabines de seguretat davant casos d’assetjament.

1.3.2. Promocionar una campanya publicitària de la violència de gènere que pateixen persones del nostre municipi (recollida anònima del seu testimoni).

1.3.3. Oferir formació especialitzada i efectiva en gènere per al personal de l’ajuntament.

1.4. Crear el Punt de la Dona a cada CAP. Especialitzat p. ex. en l’atenció psicològica davant situacions de violència de gènere en la vida diària, en la vida laboral i en l’àmbit sanitari.(Dona i salut)

1.5. Establir vincles de relació amb tots els espais feministes i col·lectius de dones del municipi per a fomentar la cultura de les dones, fetes per dones. La dona, també en el món cultural, es troba invisibilitzada i cal que recuperi el protagonisme que li pertoca en el món cultural.

1.6. Impulsar jornades de debat sobre temes feministes (desigualtat de gènere en la cultura, l’accés a la cultura per part de les dones treballadores, …etc).

2. JOVENTUT

2.1. Crear el programa Joves amb petjada, un programa de conscienciació del jovent sobre la drogodependència, consistent en l’ensinistrament de gossos (propis i/o en situació acollida) en combinació amb xerrades de testimonis de persones que han seguit un programa de desintoxicació i l’assessorament de col·lectius especialitzats (Energy Control).

2.2. Organitzar xerrades divulgatives a centres educatius i sanitaris sobre: la síndrome d’alcohol fetal (SAF), malalties relacionades amb l’alimentació (bulímia, anorèxia…), bon ús de medicaments, etc. per a potenciar la prevenció en l’àmbit de les addiccions.

2.3. Acordar amb Departament d’Ensenyament de la Generalitat, l’accés als patis dels Instituts per tal d’ampliar l’oferta d’espais d’ús públic on programar activitats esportives per a nens i joves.

2.4. Introduir un pla destinat a potenciar els valors de l’esport amb la participació de tots els actors (pares, monitors/es, entrenadors/es i personal municipal). El principal objectiu seria establir unes pautes de bon comportament al camp de joc (de pares i fills) i fer el seguiment del seu compliment.

2.5. Organitzar lligues esportives entre barris i ampliar la Festa de l’Esport, com a eines d’integració social i promoció d’hàbits saludables.

2.6. Organitzar debats de temàtiques diverses per als joves, en format anònim: “Confessions anònimes, confessions valentes.”

2.7. Impulsar ludoteques polítiques com a espais de debat i estimulació del pensament crític entre els infants (en CAUs, esplais…).

3. IGUALTAT I NOUVINGUTS

3.1. Introduir ajudes destinades a la gent en situació precària per a pagar les quotes de socis, p. ex. utilitzant les subvencions que rebessin els propis clubs.

3.2. Promoure el voluntariat com a eina de vinculació entre els veïns i veïnes i evitar el risc d’exclusió social.

3.3. Millorar el desplaçament i transport de persones amb mobilitat reduïda.

3.4. Donar cabuda a un nou CAU (els 2 actuals estan saturats) o Esplai a través del qual promoure la integració de joves i pares nouvinguts i fomentar l’educació en el lleure.

3.5. Impulsar programes municipals d’economia social per tal de generar circuits d’ocupabilitat dins l’economia local; donant suport econòmic, tècnic i formatiu a col·lectius específics per a què puguin incorporar-se en condicions d’equitat (dones, nouvinguts, aturats, majors de 45 anys i joves en risc d’exclusió social).

3.6. Fomentar l’expressió de les diferents cultures que coexisteixen a Castelldefels i les nouvingudes. La seva interrelació és una mesura integradora i enriquidora per a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi. Compartir coneixement i cultura transforma les persones en individus més oberts i tolerants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CA
ES CA