Menú Tancar

CULTURA

Situació

En una futura ciutat republicana, la cultura ha de ser un dels eixos vertebradors dels valors cívics de la ciutadania. Un municipi que es veu a si mateix com innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la pràctica i el gaudi de la cultura en totes les seves expressions. Cal fomentar la conservació, la difusió i l’accés al patrimoni cultural i garantir-ne el creixement i la qualitat de la producció cultural.
Les polítiques públiques han de tenir com a objectiu principal el benestar de les persones, així doncs, han de permetre el desenvolupament del talent creatiu i l’accés lliure i universal -en condicions d’igualtat- a la producció cultural.
Només d’aquesta manera podrem construir una societat crítica i creativa que fomenta el pensament crític i impulsa la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Sense cultura no hi ha benestar.

Propostes

1.  Preservar i potenciar la llengua catalana.

Cal trencar amb el model de política lingüística actual i apostar clarament per la diversitat lingüística i perquè el català no estigui subordinat lingüísticament a cap altra llengua.

1.1 Impulsar que els nous comerços utilitzin el català en la seva retolació, en les cartes que ofereixen als clients  d’acord amb l’aplicació de la llei d’ús de la llengua catalana.

1.2 Donar ajuts als comerços ja existents per a que puguin acollir-se a aquesta normativa.

2.  Potenciar la visibilitat dels artistes locals del municipi (músics, fotògrafes, pintores, ceramistes…etc).

2.1 Fomentar l’ús del Castell com a espai d’exposicions tant d’artistes locals com d’artistes provinents d’altres municipis. Augmentar la freqüència i la renovació de les exposicions que s’exhibeixen.

2.2 Ubicar espais d’ús cultural a altres punts del municipi. Deslocalitzar la cultura perquè pugui arribar a tots els racons de la ciutat. (Metropol, Can Baixeres, biblioteques mòbils).

2.3  Promoure la participació dels artistes i artesans del municipi al carrer, juntament amb el comerç local i el mercat de productes de proximitat, per tal de facilitar la venda del seu producte amb unes taxes adequades i sostenibles.

3.  El Teatre Plaza està ubicat en un terreny de lloguer, això representa un cost important de lloguer i manteniment per l’Ajuntament.

3.1  Facilitar amb un cost assequible l’ús del Teatre Plaza als grups de teatre amateur.

3.2 Impulsar la creació d’un Ateneu cultural que agrupi totes les expressions culturals (teatre, música, espai per a joves i gent gran, presentacions de llibres) a l’Espai Can Baixeres. La creació d’un ateneu permet tenir un centre de debat intel·lectual i constructiu a la nostra ciutat.

3.3 Impulsar, a través de la creació de l’Ateneu Cultural, una xarxa de voluntariat en l’àmbit cultural.

4.    Donar suport i potenciar les entitats que donen a conèixer la cultura popular.

4.1 Promoure la cultura popular del nostre municipi, impulsant les seves accions de forma continuada i la interrelació amb altres municipis propers.

4.2  Fomentar l’expressió de les diferents cultures que coexisteixen a Castelldefels i les nouvingudes. La seva interrelació és una mesura integradora i enriquidora per a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi. Compartir coneixement i cultura transforma les persones en individus més oberts i tolerants.

5. Augmentar l’oferta d’espectacles de dansa i de música clàssica, per tal de donar de promocionar la música clàssica i la dansa. Actualment hi ha molt jovent ben preparat professionalment al nostre municipi i això obre una finestra d’oportunitat per a oferir espais per tal de donar-los a conèixer i al mateix temps, incrementar així, l’oferta cultural quantitativament i qualitativament.

5.1  Recuperar el cicle de música de cambra a la capella del Castell.

5.2 Impulsar un festival de dansa on participin artistes locals i d’altres municipis del Baix Llobregat.

6.     Promocionar la cultura feminista i inclusiva.

6.1 Establir vincles de relació amb tots els espais feministes i col·lectius de dones del municipi per a fomentar la cultura de les dones, fetes per dones. La dona, també en el món cultural, es troba invisibilitzada i cal que recuperi el protagonisme que li pertoca en el món cultural.

6.2 Impulsar jornades de debat sobre temes feministes (desigualtat de gènere en la cultura, l’accés a la cultura per part de les dones treballadores, …etc).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CA
ES CA